slay.sk

Vitajte vo firme SLAY, s. r. o.

Firma SLAY, s. r. o. bola založená v r.1999, avšak svoje hlavné aktivity – obchodná činnosť a správa a údržba majetku – vykonávala aktívne už od r. 1997 v rámci aktivít iných firiem. Tieto aktivity , ktoré si spolu s vytvoreným trhom priniesla firma pri získaní vlastnej právnej subjektivity boli postupne rozširované do súčasnej podoby.

Organizačnú štruktúru útvarov a aktivít v súčasnosti:

 - riadenie

- ekonomika

- reality

- správa a údržba majetku

- realizácia stavieb

Vítame Vás v útvare riadenia firmy SLAY, s. r. o. Náš útvar predstavuje manažment firmy, ktorý zabezpečuje koordináciu, marketing a celkový chod firmy.

Na nás sa môžete obrátiť so všetkými otázkami, problémami, ale aj zaujímavými nápadmi na spoluprácu.

© 1993 - 2012 Slay, s.r.o. Trnava - Created by *SS*